OA-12 Ah Lea Hut near Paling Yard, Tambaroora Creek